Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

Dokument

Rapport 220518, ID Mats Granath >> Öppna dokument!
Viktig information till klubbarna hur inkomna medel skall hanteras mm. >> Öppna dokument!
Affisch >> Öppna dokument!
Information till klubbarna >> Öppna dokument!
Information till distrikten om insamlingen från MD:s GST Bjarne Hald >> Öppna Word filÖppna PDF fil

Faktablad
Projekt HOOYO

– Hälsocentral med inriktning mödravård och utbildning av barnmorskor –

617400
299483

Insamlingsbarometer

Lions Sverige distrikt Mitt förlänger nu projekt HOOYO under 2021-2022 för att rädda livet på blivande mödrar och deras barn i Somalia. Enligt Världsbankens databas är dödligheten för barn under 5 år 133 barn per 1000 barn. Fortfarande rapporteras de flesta barnafödslar (88%) ske med otillräcklig medicinsk hjälp. Vidare finns nästan alla tillgängliga vårdcentraler i de större städerna som ligger långt från den avlägsna byn Beeliwacatay.

Syfte och mål med projekt HOOYO
Syfte med projektet är att med insamlade resurser bygga en Hälsocentral i byn Beeliwacatay i Somalia för att ge populationen i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia) där ca 720 000 människor lever, möjlighet till medicinsk vård. Hälsocentralen kommer att ha huvudinriktning på mödravård och utbildning av barnmorskor. Men det är inte bara gravida kvinnor som är målgruppen, även andra åkommor kommer att bedömas och i bästa fall avhjälpas eller skickas vidare till adekvat hjälp i närmaste stad.

Målet är att färdigställa Hälsocentralen med invigning sensommaren 2022 och då ha utbildat en ansvarig barnmorska som kommer att utbilda övriga medarbetare. I samband med invigningen överlämnas ansvaret och driften till Hälsomyndigheten i Puntland.

Insamlingsmål och projektperiod
Lionsklubbarna i distrikt Mitt samlar in 600 000 kronor. Insamlingsaktiviteterna pågår under perioden 2021-08 – 2022-02. Projekt HOOYO har erhållit projektmedel hos LCIF 50 % av kostnaden för hälsocentralen byggnadsproduktion.

Bankgiro och swish
Bankgiro 5356-3045          Swish 123 564 04 38

Material och PR
Iphone kort med BG nummer och Swish, broschyr, faktablad, sociala medier, distriktets webbsida, pluggannonser, pressreleaser, roll-ups mm. GST kontaktar respektive ZO för att etablera projektet i distriktets klubbar. En vänortsrelation mellan Beeliwacatay och distriktet kan generera utbildningstillfällen för medicinsk personal.

Aktiviteter
Vi kan bygga och sälja insektshotell och fågelholkar – HOOYO holken – som ger liv och skydd till fåglarna samtidigt så ger det detsamma för kvinnor och barn i Beeliwacatay. Insamling i samband med julaktiviteter hos klubbarna kan valfri % av aktiviteter reserveras till projektinsamling. Klubbarna kan etablera ett samarbete med företag i respektive kommun för att få medel till projektet

Förslag på insamlingsaktiviteter

Faktablad med senaste nytt om projekt HOOYO. Öppna dokument!
Affisch ”Hooyo” >>> Ladda ner dokument!
Kampanjblad >>> Öppna dokument!
Tipspromenad >>> Öppna dokument!
Enbart svarstalonger >>> Öppna dokument!
Bössgördel >>> Öppna dokument!
Ritning på fågelholk >>> Öppna dokument!
Ritning på insektshotell >>> Öppna dokument!

Informationsverktyg

Uppdaterad Power Point presentation om projektet >>> Ladda ner filen!

En bildsvit från Beeliwacatay, Bariregionen, Somalia. (Klicka på bilden om du vil förstora den)
Bilderna är tagna av Mursal Isa.

Bilderna 6 – 8 visar undersökningar som är tagen i samband med när medicinsk personal kom på besök. De sitter på marken eftersom det inte finns rum avsett för hälsoundersökning. Det är bland annat därför ska vi bygga en hälsocentral så att sjukvårdspersonal har någonstans att sitta och undersöka patienter. Det är barn som undersöktes vid det tillfället.

Bilderna 9 och 10 visar ett antal kvinnor och barn som sitter på kö och väntar på att träffa en läkare som besökte byarna. Arbetet med att träffa kvinnor och barn sker i en gård som ägs av en privat person i byn Beeliwacatay.

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.