Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

Dokument

Rapport 220518, ID Mats Granath >> Öppna dokument!
Viktig information till klubbarna hur inkomna medel skall hanteras mm. >> Öppna dokument!
Affisch >> Öppna dokument!
Information till klubbarna >> Öppna dokument!
Information till distrikten om insamlingen från MD:s GST Bjarne Hald >> Öppna Word filÖppna PDF fil

Faktablad
Projekt HOOYO

– Hälsocentral med inriktning mödravård och utbildning av barnmorskor –

466000
466000

Insamlingsbarometer

Lions distrikt 101M driver projekt HOOYO för att rädda livet på blivande mödrar och deras barn i Somalia. Barnadödligheten är mycket stor och de flesta barnafödslar sker med otillräcklig medicinsk hjälp. Vi vill bygga en Hälsocentral i byn Beeliwacatay i Somalia för att ge populationen i Bari-regionens byar möjlighet till medicinsk vård. Där finns redan en skola som byggdes med hjälp av det distrikt 101GD och rent vatten flödar från vattentornet genom Lions nationella projekt Water Means Life. Området ligger uppe i Afrikas nordöstra horn där det inte pågår några stridigheter.

Hälsocentralen kommer att ha huvudinriktning på mödravård och Lionsklubbarna i Bosaso har redan utbildat 12 barnmorskeassistenter. Men det är inte bara gravida kvinnor som är målgruppen, även andra åkommor kommer att bedömas och i bästa fall avhjälpas eller skickas vidare till adekvat hjälp i närmaste stad. All utrustning till hälsocentralen är skänkt av Regionerna genom Frälsningsarmén i Västerås från vilket allt skeppas ner i container. Målet är att färdigställa Hälsocentralen med invigning sommaren 2024. I samband med invigningen överlämnas ansvaret och driften till Hälsomyndigheten i Puntland och därefter har Lions ingen åtaganden.

Projekt HOOYO har fått beviljade projektmedel från Lions Club International Foundation-LCIF till halva byggnationskostanden. Lionsklubbarna i distrikt Mitt och några klubbar i distrikt 101N behöver samla in 600 000 kronor för att matcha de medel som fattas för att färdigställa hälsocentralen. Byggnation av hälsocentralen kan endast ske om vi når våra insamlingsmål.

Redan i januari måste styrgruppen bedöma om projektet klarar målsättningen.

Bankgiro och swish till distriktets HOOYO-konto
Bankgiro 5356-3045 Swish 123 564 04 38
Använd gärna er klubbs Swishnummer så distriktskassören vet vem inbetalaren är.

Hjälp oss hjälpa- aktiviteter för att rädda byggstarten behövs nu!
Passa på att bidra till ett bättre liv för de gravida kvinnorna och deras barn genom att bidra med
insamlade medel från era advent- och julaktiviteter.

Förslag på insamlingsaktiviteter

Faktablad med senaste nytt om projekt HOOYO. Öppna dokument!
Affisch ”Hooyo” >>> Ladda ner dokument!
Kampanjblad >>> Öppna dokument!
Tipspromenad >>> Öppna dokument!
Enbart svarstalonger >>> Öppna dokument!
Bössgördel >>> Öppna dokument!
Ritning på fågelholk >>> Öppna dokument!
Ritning på insektshotell >>> Öppna dokument!

En bildsvit från Beeliwacatay, Bariregionen, Somalia. (Klicka på bilden om du vil förstora den)
Bilderna är tagna av Mursal Isa.

Bilderna 6 – 8 visar undersökningar som är tagen i samband med när medicinsk personal kom på besök. De sitter på marken eftersom det inte finns rum avsett för hälsoundersökning. Det är bland annat därför ska vi bygga en hälsocentral så att sjukvårdspersonal har någonstans att sitta och undersöka patienter. Det är barn som undersöktes vid det tillfället.

Bilderna 9 och 10 visar ett antal kvinnor och barn som sitter på kö och väntar på att träffa en läkare som besökte byarna. Arbetet med att träffa kvinnor och barn sker i en gård som ägs av en privat person i byn Beeliwacatay.

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.