Zon 11

(Sidan är under uppdatering)

Anders Wigsten, LC Falun

Anders Wigsten, LC Falun

Zonordförande

Adress: 
Tfn bost.:
Tfn mobil: 
Tfn arb.:
E-post: anders.wigsten(a)telia.com

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: 

(Ej uppdaterat)
Lions President (LP)
Namn:
Adress:
Tfn bost.:
Tfn mobil:
Tfn arb.:
​E-post: 

Generell information:
Klubbnamn: 
Klubbnummer: 
Distrikt och zon: M, 
Postadress: 
Postnummer: 
Postort: 
Verksamhetsort:
Telefon:
Mobil: 
E-post: 
Hemsida:http:
Charterår: 
Vänklubb:
Antal leomedl: 
Bankgiro: 
Plusgiro:
Möteslokal: 
Mötesadress: 
Mötesdag: 
Mötestid kl: