Zon 3

Frank Poot, LC Hällefors

Frank Poot, LC Hällefors

Zonordförande

Adress: 
Tfn bost.:
Tfn mobil: 
Tfn arb.:
E-post: frank@cemarkingnordic.se

Lions President (LP)
Namn: Kristina Stenholm
Adress:
Tfn bost.: 0591-10407
​Tfn mobil:  070-5447738
Tfn arb.:
​E-post: kicki.stenholm(a)gmail.com

Generell information
Klubbnamn: Hällefors
Klubbnummer: 18372
Distrikt och zon: M, 3
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Verksamhetsort: Hällefors
Telefon:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Charterår: 953-02-11
Vänklubb:
Antal leomedl:
Bankgiro:
Plusgiro:
Möteslokal: Lejonsalen
Mötesadress:
Mötesdag: Andra
Mötestid kl: 19:00

Lions President (LP)
Namn: Bo Ringström
Adress:
Tfn bost.:
​Tfn mobil: 072-3319810
Tfn arb.:
​E-post: boringstrom(a)hotmail.com

Generell information
Klubbnamn: Lindesberg
Klubbnummer: 18387
Distrikt och zon: M, 3
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Verksamhetsort: Lindesberg
Telefon:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Charterdatum: 1953-01-29
Vänklubb:
Antal leomedl:
Bankgiro:
Plusgiro:
Möteslokal: Lionslokalen
Mötesadress:
Mötesdag: Första
Mötestid kl: 19:00

Lions President (LP)
Namn: Agneta Andersson
Adress:
Tfn bost.:
​Tfn mobil: 073-0450206
Tfn arb.:
​E-post: aga48@telia.com

Generell information
Klubbnamn: Lindesberg Kristina
Klubbnummer: 54029
Distrikt och zon: M, 3
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Verksamhetsort: Lindesberg
Telefon:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Charterdatum: 1993-02-02
Vänklubb:
Antal leomedl:
Bankgiro:
Plusgiro:
Möteslokal: .
Mötesadress: Bättringsvägen 1C, Lindesberg
Mötesdag: Andra Torsdag
Mötestid kl: 18:30

Lions President (LP)
Namn: Bengt Svensson
Adress:
Tfn bost.: 0587-14694
​Tfn mobil: 070-5702304
Tfn arb.:
​E-post: bengtpsvensson(a)gmail.com

Generell information
Klubbnamn: Nora
Klubbnummer: 18388
Distrikt och zon: M, 3
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Verksamhetsort: Nora
Telefon:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Charterdatum: 1953-03-20
Vänklubb:
Antal leomedl:
Bankgiro:
Plusgiro:
Möteslokal: Samlingslokalen 
Mötesadress: Sunnanlid
Mötesdag: Andra Torsdag
Mötestid kl: 18:00

Lions President (LP)
Namn: Mikael Stark
Adress:
Tfn bost.: 0580-30012
​Tfn mobil: 070-5333802
Tfn arb.:
​E-post: mstark(a)telia.com

Generell information
Klubbnamn: Storå
Klubbnummer: 45901
Distrikt och zon: M, 3
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Verksamhetsort: Storå
Telefon:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Charterdatum: 1086-03-24
Vänklubb:
Antal leomedl:
Bankgiro:
Plusgiro:
Möteslokal: Hugo Erikssons Bil AB Storå
Mötesadress: Storå
Mötesdag: Första
Mötestid kl: 19:00