Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

Nyhetsflöde

Kallelse / inbjudan till en mötes- och utbildningshelg i Hällefors för lionmedlemmar i Distrikt 101 M:

– DR 2, distriktsrådsmöte den 24 oktober 2020:

Kallade: distriktsrådsmedlemmarna
Inbjudan: alla övriga lionmedlemmar i distrikt 101 M.

–  Kallelse / inbjudan till tre distriktsmöten den 24 oktober 2020: OBS! Kommer att genomföras digitalt

  • DM 2020-B om årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2018 – 2019 för f.d. distrikt 101 B (på uppdrag av PDG Ulf Carlsson).
  • DM 2020-GD om årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 2018 – 2019 för f.d. distrikt 101 GD (på uppdrag av PDG Allan Björklund).
  • DM 2020-M i distrikt 101 M.
    Detta distriktsmöte är i stället för mötet som inte kunde genomföras i april 2020.

– Inbjudan till Kunskapsdagen den 25 oktober 2020.

Läs mer om dagarna!

Kallelse och inbjudan till

Distriktsrådsmöte 1, den 5 september 2020 i Borlänge.

Kallelse: Lionmedlemmar i distriktsrådet
Inbjudan: Alla övriga Lions i Distrikt 101 M

Ta mig dit!

Sista resultatrapporten för LCFF designad av Dag och Roland.

Detta är den sista resultatrapporten för Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (LCFF), Fonden är nu avslutad, och dess återstående insamlade medel är överförda till vår nya fond LCFM.
Vi tackar alla som genom åren hjälpt till och möjliggjort att vi har kunnat stötta forskare i Uppsala och Örebro, som jobbar med att lösa cancerns gåta. 125 miljoner kronor har det blivit under de 36 år som LCFF funnits. Vi hoppas att ni alla kommer att stötta LCFM på samma sätt i fortsättningen. Vi i styrelsen fortsätter som tidigare.

Läs rapporterna här!

Lions utser ett nytt Goblat ArbetsTeam (GAT). Vad är det?
Information från Anna Maria Bernstein

“GAT-teamet i multipeldistriktet är en resurs för alla GAT-team i distrikten och även så på zon- och klubbnivå. Vi har som ambition att Lions i Sverige ska arbeta efter en gemensamt uttänkt mall som känns rätt och som leder till utveckling och framgång. Kommunikation är central och vi vill se till att det finns öppna vägar att alla vill, och kan påverka vårt gemensamma Lions i rätt riktning.”

Läs mer!

OBS!
Avveckling av fonden LCFF

I och med att Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala avvecklas under juni månad 2020 gäller följande.

Sedan början av juni har formulären för minnesbrev-och gratulationskort på hemsidan tagits bort, med hänvisning till nya fonden.
Den 22 juni 2020, kommer fondens plus-och bankgirokonton 90 09 40-8/900-9408 samt Swishnummret 9009408 att upphöra, det vill säga att det inte längre går att göra insättningar av gåvor till fonden på dessa konton.
Fonden kommer efter den 30 juni 2020 att avregistreras som insamlingsstiftelse.
Hemsidan kommer att finnas kvar några månader för viss information, bland annat avser vi att presentera årsredovisningen för 2019–2020 när den är reviderad.

OBS! I och med detta är det därför viktigt att ni hjälper till med att kasta allt gammalt materiel, inklusive foldrar som klubben eller begravningsbyråer har kvar, för den gamla fonden (LCFF).

Vi vill därför påminna om att alla uppdaterar kontouppgifter för gåvor med nya kontonumren till den nybildade Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro (LCFM), som har plusgiro 90 06 78-4, bankgiro 900-6784 och Swish 9006784.

Mer information om LCFM finns på fondens hemsida www.lcfm.se och i bifogade folder i länken nedan.

Vi som jobbat med Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, vill tacka alla som bidragit till dess framgång under de trettiosex år som den varit verksam och kunnat dela ut drygt 125 miljoner kronor till forskningen inom cancerområdet.

För ytterligare information, vänligen ring 072-515 76 00 eller skicka frågorna på e-post, info@lcfm.se

Med vänlig hälsning

Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Dag Hedin

LCFM folder i PDF format

2020-09-19 >> Reseräkning och presentation finns nu under en ny meny “Resursbank”
2020-09-18 >> Ett fel i ett tipsfrågorna projekt Hooyo har rättats.
2020-09-18 >> AU:s beslut i korthet. Ta mig dit!
2020-09-12 >> Ny version av tippsfrågor om projektet Hooyo.
2020-09-12 >> LCFM:s insamlingsrapporter. Läs dom här!
2020-09-02 >> Rapporter från DR ledamöter. Ta mig dit!
2020-08-31 >> Distriktprojektet HOOYO. Ta mig dit!
2020-08-28 >> GST rapport inför DR1 mötet. Ta mig dit!
2020-08-23 >> Årsmöteshandlingar Distrikt GD 2018-19. Ta mig dit!
2020-08-22 >> Nya handlingar inför DR 1 mötet i Borlänge. Ta mig dit!
2020-08-12 >> Ny version av DR listan och DG:s Nyhetsbrev.
2020-08-06 >> LCFF:s årsredovisning 2019-20. Öppna!
2020-07-08 >> LCFM:s insamlingsrapporter. Läs dom här!
2020-07-08 >> LCFF:s insamlingsrapporter. Läs som här!
2020-07-05 >> Ny version av Distriktsråds listan.
2020-07-04 >> Kallelse till extra Distriktsrådsmöte per mejl. Läs mer!
2020-06-29 >> Hemsidan har uppdaterats med Distriktsrådet  2020-2021
2020-06-23 >> Information om ett nytt Globlat ArbetsTeam för 2020-2021.
2020-06-16 >> LCFM:s rapporter finns under menyn “Interna sidor”
2020-06-06 >> LCFM:s ekonomiska redovisning per 31/5. Ta mig till redovisningen!
2020-05-20 >> Årsmöteshälsningar från nyvalda DG, 1:a VDG och 2:a VDG. Ta mig till hälsningen!
2020-05-19 >> DG:s månadsbrev för maj månad
2020-04-06 >> LCFM:s ekonomiska redovisning per 30/4
2020-04-21 >> DG:s månadsbrev april/maj
2020-04-06 >> LCFM:s ekonomiska redovisning per 31/3
2020-04-05 >> Extra DG:s månadsbrev för april
2020-03-24 >> Handlingar inför DM poströstning
2020-03-16 >> Protokoll DR3 den 22/2 i Norberg

2020-0523 >>> Lions konstaterar, vatten räddar liv! Ny vattenanläggning i Somalia. Läs mer!
2020-04-06 >>> LCFF 90-konton kommer att upphöra under juni månad. Läs mer!
2020-02-15
>>> Bidragsrapport från LCIF. Läs mer!
2020-02-13
>>> Rapport från projektet “Water Means Life”. Läs Mer!
2020-01-30 >>>
Inbjudan till DR3 möte. Läs mer!
2019-11-23
>>> Lions ungdomsutbytesprogram. Läs mer!
2019-10-16
>>> Nyhetsbrev får LCIF. “Vi är redo att återuppbygga Japan”. Länk till nyhetsbrevet!
2019-10-15
>>> Distriktsrådsmöte (DR2) för distrikt 101M i Folkets Hus, Fredigsberg. Mötet börjar kl 10.00 och avslutas med eftermiddagskaffe kl 15.00. Förmiddagskaffe från kl. 09.30.
2019-08-06 >>> Distriktsrådsmöte för distrikt 101M den 21/9 i Ludvika. Läs inbjudan! (Mer finns under fliken “Interna sidor”.)
2019-08-06 >>> Extra distriktsmöte den 21/9 i Ludvika med bl.a. beslut om bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsprövning för de de nu avvecklade sistrikten B och GD.
2019-08-06 >>> Distrikt 101B och Distrikt 101GD har gått samman till ett nytt distikt under namnet Distrikt M.

2020-09-01 DG:s månadsbrev nr 2 – 20/21. Öppna ….
2020-07-29 DG:s månadsbrev nr 1 – 20/21. Öppna ….
2020-06-29 DG:s månadsbrev juni. Öppna ….
2020-05-20 DG:s månadsbrev maj. Öppna ….
2020-04-21 DG:s månadsbrev april/maj. Öppna ….
2020-04-05 DG:s månadsbrev extra april Öppna ….
2020-03-24 DG:s månadsbrev nr 9. Öppna ….
2020-03-10 DG:s månadsbrev nr 8. Öppna ….
2020-01-30 DG:s månadsbrev nr 7. Öppna ….
2019-12-18 DG:s månadsbrev nr 6. Öppna ….
2019-11-16 DG:s månadsbrev nr 5. Öppna ….
2019-10-30 DG:s månadsbrev nr 4. Öppna….
2019-10-04 DG:s månadsbrev nr 3. Öppna….
2019-08-29 DG:s månadsbrev nr 2. Öppna….
2019-08-06 DG:s månadsbrev nr 1. Öppna …..
2019-06-17 DG:s nyhetsbrev nr 12. Öppna …..
2019-05-05 DG:s nyhetsbrev nr 11. Öppna …..
2019-04-07 DG:s nyhetsbrev nr 10. Öppna …..
2019-03-12 DG:s nyhetsbrev nr 9. Öppna …..
2019-02-05 Kallelse/dagordning DR möte 3. Öppna ….

 

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.