Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

2:a vice Distriktsguvernör sökes Läs mer! ♦ Digitalt Distriktsrådsmöte 17/4 Läs mer! ♦ Digitalt Distriktsmöte 24/4 Läs mer! ♦  Det fysiska Riksmötet i Borås är inställt. Läs mer! 

Inbjudan till digitalt
Distriktsmöte den 24 april 2021.

Det fysiska riksmötet i Borås är inställt.

Fysiskt riksmöte i Borås inställt!

Med anledning av ett fortsatt besvärligt läge gällande pandemin har Guvernörsrådet den 20 februari på GR4 extramöte beslutat att ge Riksmöteskommittén i uppdrag att avboka alla bokningar gällande ett fysiskt riksmöte i Borås 6-9 maj 2021 samt att arrangera ett digitalt riksmöte den 8 maj 2021. Läs mer!

Dags att anmäla sig till workshoppen “online träning” om digitala möten:

Nu har alla chansen att vara med i en workshop om digitala möten med Wolfgang Streith (PR). I nära framtiden blir det mer och mer vanligt att vi har internetmöten och då är det bra at veta hur det går till.
Under workshopen berättar Wolfgang hur man går till väga steg för steg. Om du har varit med någon gång med ett digitalt möte men önskar att kunna mer är det också bra att anmäla dig.
Hoppas verkligen att vi får många anmälningar!

Magda van Almenkerk
DG Lions Distrikt 101 M

Bilaga: Inbjudan till “online träning”. Ta mig dit!

Sista resultatrapporten för LCFF designad av Dag och Roland.

Detta är den sista resultatrapporten för Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (LCFF), Fonden är nu avslutad, och dess återstående insamlade medel är överförda till vår nya fond LCFM.
Vi tackar alla som genom åren hjälpt till och möjliggjort att vi har kunnat stötta forskare i Uppsala och Örebro, som jobbar med att lösa cancerns gåta. 125 miljoner kronor har det blivit under de 36 år som LCFF funnits. Vi hoppas att ni alla kommer att stötta LCFM på samma sätt i fortsättningen. Vi i styrelsen fortsätter som tidigare.

Läs rapporterna här!

2021-02-23 >> Fysiskt riksmöte i Borås inställt! Läs mer!
2021-02-23 >> Inbjudan till DM den 24 april. Ta mig dit!
2021-02-08 >> Ekonomiska rapporter från LCFM per 31 jam.
2021-02-04 >> Ny version av distriktsrådslistan.
2021-02-04 >> Nu sker fortlöpande uppdateringar av hemsidan med handlingar till DR3. Ta mig dit!
2021-02-04 >> LC Kungsör uppvaktade vården. Läs mer!
2021-01-31 >> Aktivitetsinlägg från LC Karlstad Almen. Ta mig dit!
2021-01-24 >> Webbmötes träning (av PR/Informations ansvarig) Ta mig dit!
2021-01-23 >> Protokoll 20/1 från ett extra digitalt DR möte. Ta mit dit!
2021-01-19 >> Power Point presentation om LEO – Att locka unga till Lions. Ta mig dit!
2021-01-19 >> Uppdaterad kalender. Ta mig dit!
2021-01-19 >> Stadgar och arbetsordning. Ta mig dit!
2021-01-19 >> Reviderad lista över Distriktsrådet. Ta mig dit!
2021-01-16 >> DG:s månadsbrev nr 6/21
2021-01-09 >> LCFM:s insamlingsrapporter. Läs dom här!
2020-12-19 >> Digitala mötesalternativ. Öppna rapporten!
2020-12-19 >> Ekonomirapporter per 30/11. Läs rapporterna här!
2020-12-08 >> DG:s månadsbrev nr 5/20
2020-12-08 >> LCFM:s insamlingsrapporter. Läs dom här!
2020-12-03 >> Nominering till miljöpris. Öppna dokument!
2020-12-02 >> Aktivitetsinlägg från LC Gagnef.
2020-11-24 >> Aktivitetsinlägg från LC Karlstad Almen.
2020-11-18 >> Rapport från ZO zon 4. Ta mig dit!
2020-11-17 >> Idebank med aktiviteter i covid-19 tider. Ta mig till listan!
2020-11-17 >> Ekonomiredovisning per 30/9 2020. Ta mig dit!
2020-11-16 >> Justerade protokoll fr. DR 24/10, DM-GD och DM-B. Ta mig dit!
2020-11-11 >> Inbjudan till workshopen “Online träning”. Ta mig dit!
2020-11-08 >> Resurbanken har uppdaterats med presentationer från Kunskapsdagen. Ta mig dit!
2020-11-06 >> Aktivitetsinlägg från LC Karlstad Almen. Finns under menyn “Projekt”. Ta mig dit!
2020-10-27 >> Interna sidor har uppdaterats med inloggningsrutin till Lions medlemsportal.
2020-10-24 >> Sidan med distriktsrådet har uppdaterats.
2020-10-24 >> Rapport från ZO, zon 11 och Power Point om att använda sociala medier. Ta mig dit!
2020-10-23 >> Rapporter från New Voices, Registeransvarig och ZO zon 3. Ta mig dit!
2020-10-22 >> Rapport från ZO zon 5. Ta mig dit!
2020-10-22 >> Rapport från GST. Ta mig dit!
2020-10-22 >> Hemsidan har uppdaterats med DM och DR protokoll. Ta mig dit!
2020-10-22 >> Presentation av LCFM finns i menyerna “Resursbank” och “Cancerforskning”
2020-10-21 >> Rapporter från IPDG, ZO Zon 6 oxh ZO Zon 9. Ta mig dit!
2020-10-21 >> Rapporter från GLT och webmaster. Ta mig dit!
2020-10-19 >> Rapporter från 1VDG, ZO zon7 och GMT inför DR2 mötet. Ta mig dit!
2020-10-14 >> Bössgördel för projekt Hooyo finns nu i menyn “Projekt/Aktuella aktiviteter”.
2020-10-14 >> Tipsfrågorna för projekt Hooyo har uppdaterats,
2020-10-09 >> DG:s nyhetsbrev nr 3
2020-10-06 >> PP presentationer om kassörens och sekreterarens roll >> Ta mig dit!
2020-10-06 >> Distriktsrådsmötesprotokollet (DR1) >> Ta mig dit!
2020-10-03 >> Dagordning DR2 samt anmälan DR2 o Kunskapsdagen. Program Kunskapsdagen Ta mig dit!

2020-0523 >>> Lions konstaterar, vatten räddar liv! Ny vattenanläggning i Somalia. Läs mer!
2020-04-06 >>> LCFF 90-konton kommer att upphöra under juni månad. Läs mer!
2020-02-15
>>> Bidragsrapport från LCIF. Läs mer!
2020-02-13
>>> Rapport från projektet “Water Means Life”. Läs Mer!
2020-01-30 >>>
Inbjudan till DR3 möte. Läs mer!
2019-11-23
>>> Lions ungdomsutbytesprogram. Läs mer!
2019-10-16
>>> Nyhetsbrev får LCIF. “Vi är redo att återuppbygga Japan”. Länk till nyhetsbrevet!
2019-10-15
>>> Distriktsrådsmöte (DR2) för distrikt 101M i Folkets Hus, Fredigsberg. Mötet börjar kl 10.00 och avslutas med eftermiddagskaffe kl 15.00. Förmiddagskaffe från kl. 09.30.
2019-08-06 >>> Distriktsrådsmöte för distrikt 101M den 21/9 i Ludvika. Läs inbjudan! (Mer finns under fliken “Interna sidor”.)
2019-08-06 >>> Extra distriktsmöte den 21/9 i Ludvika med bl.a. beslut om bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsprövning för de de nu avvecklade sistrikten B och GD.
2019-08-06 >>> Distrikt 101B och Distrikt 101GD har gått samman till ett nytt distikt under namnet Distrikt M.

2021-01-16 DG:s månadsbrev nr 6 – 20/21. Öppna ….
2020-12-08 DG:s månadsbrev nr 5 – 20/21. Öppna ….
2020-11-09 DG:s månadsbrev nr 4 – 20/21. Öppna ….
2020-10-09 DG:s månadsbrev nr 3 – 20/21. Öppna ….
2020-09-01 DG:s månadsbrev nr 2 – 20/21. Öppna ….
2020-07-29 DG:s månadsbrev nr 1 – 20/21. Öppna ….
2020-06-29 DG:s månadsbrev juni. Öppna ….
2020-05-20 DG:s månadsbrev maj. Öppna ….
2020-04-21 DG:s månadsbrev april/maj. Öppna ….
2020-04-05 DG:s månadsbrev extra april Öppna ….
2020-03-24 DG:s månadsbrev nr 9. Öppna ….
2020-03-10 DG:s månadsbrev nr 8. Öppna ….
2020-01-30 DG:s månadsbrev nr 7. Öppna ….
2019-12-18 DG:s månadsbrev nr 6. Öppna ….
2019-11-16 DG:s månadsbrev nr 5. Öppna ….
2019-10-30 DG:s månadsbrev nr 4. Öppna….
2019-10-04 DG:s månadsbrev nr 3. Öppna….
2019-08-29 DG:s månadsbrev nr 2. Öppna….
2019-08-06 DG:s månadsbrev nr 1. Öppna …..
2019-06-17 DG:s nyhetsbrev nr 12. Öppna …..
2019-05-05 DG:s nyhetsbrev nr 11. Öppna …..
2019-04-07 DG:s nyhetsbrev nr 10. Öppna …..
2019-03-12 DG:s nyhetsbrev nr 9. Öppna …..
2019-02-05 Kallelse/dagordning DR möte 3. Öppna ….

 

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.