Lions Clubs International • MD 101 • Distrikt Mitt.

Water Means Life

Lions Projekt "Water Means Life" har hittat vatten i Somalia
 

Under september månad 2019 startade Lions borrningen och efter 2 veckors borrande ner till 260 meters djup kom beskedet att man hittat mängder av vatten med mycket god kvalité.

Genomförd vattenanalys visar att det är rent dricksvatten och vattenmängden är 11,5 m3/tim. Läs senaste rapporten!

KontaktLäs mer

Nyhetsflöde

Förändring av distriktsindelningen

Från och med den 1/7 2019 har distrikt 101B och distrikt 101GD gått samman till ett nytt distrikt med namnet 101M.

I Sverige finns det nu 5 distrikt vilka har fått beteckning efter det geografiska läget: 101N (norr), 101M (mitt) 101O (ost), 101V (väst) och 101S (syd).

I distrikt 101M finns det 11 zoner.

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN
DG SVANTE HANSES!

 Guvernörsrådet har beslutat att Riksmötet i Falun ställs in.

Distriktsrådet för 101M har genom mejlröstning beslutat att DR4 och DM ställs in.

De val som skall göras på DM kommer att ske genom poströstning under tiden från 20 mars t.o.m. 29 april.

LP uppmanas att se till att klubbens delegater ges möjlighet att rösta enligt kommande anvisningar.

Ev beslut att ställa in zon- och/eller klubbmöten fattas lokalt.

Svante Hanses

DG

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN MD 101!

Riksmötet i Falun 2020 är inställt!

Guvernörsrådet har efter konsultation med riksmötes kommitteen under fredagen den 13/3 beslutat ställa in och skjuta på riksmötet 2020. Allt mot bakgrund av den rådande Coronasituationen med en förväntad kulmen vid tidpunkten för riksmötet.
Guvernörsrådet och riksmötes kommitteen återkommer inom kort med mer information hur vi går vidare.

Beslut om hur vi gör med ungdomsläger, in- och utresande ungdomar kommer i närtid.

Distrikten uppmanas att med eftertanke planera sina möten och låta så mycket som möjligt ske via mail, telefon, GoToMeeting etc.

Detta är ett tråkigt och unikt men tyvärr ett nödvändigt beslut som vi innerligt hoppas aldrig behöver ske igen.

Enligt uppdrag av guvernörsrådet MD 101, 2019-2020.

Thorbjörn Bengtsson
GRO/CC MD 101, 2019 – 2020.

2020-03-24 >> Handlingar inför DM poströstning
2020-03-16 >> Protokoll DR3 den 22/2 i Norberg
2020-03-12 >> Kallelse till Distriktsmöte i Gävle 25 april
2020-03-12 >> Kallelse till DR4 i Gävle 24 april, kl. 14.00
2020-03-10 >> LCFM:s ekonomiska redovisning per 29/2
2020-03-10 >> Mötesanteckningar Zon 6
2020-03-10 >> DG:s månadsbrev nr 8
2020-02-28 >> Distrikts B:s årsmöteshandlingar
2020-02-26 >> Rapport från New Voices
2020-02-26 >> DG rapport
2020-02-21 >> Protokoll, fyllnadsval av 2VD
2020-02-21 >> Rapport från DSS till DR3 mötet
2020-02-21 >> Rapport från Zon 4 till DR3 mötet
2020-02-21 >> Protokoll DR2 i Fredriksberg
2020-02-20 >> Rapport från LCIF koordinator till DR3 mötet
2020-02-20 >> Rapport från 1:e VDG till DR3 mötet
2020-02-20 >> Rapport från Zon 3 till DR3 mötet
2020-02-19 >> Rapporter från Zon 6 o 10 till DR3 mötet
2020-02-19 >> Protokoll zonmöte 2, Zon 7
2020-02-18 >> Rapport från GMT till DR3 mötet
2020-02-16 >> Rapport från Zon 7 till DR3 mötet
2020-02-16 >> Rapport registeransvarig till DR3 mötet
2020.02-15 >> Bidragsrapport från LCIF
2020-02-12 >> Rapport från projektet “Water Means Life”.
2020-02-09 >> LCFM:s ekonomiska redovisning per 31/1
2020-02-06 >> Rapport från Zon 9 och GLT
2020-02-06 >> Dagordning DR3 möte
2020-02-05 >> Protokoll från zon 4 – 2020-01-14
2020-02-04 >> Kallelse till DR3 möte
2020-01-30 >> Månadsbrev 7 och inbjudan till DR3 möte i Norberg den 22/2. Läs mer!
2020-01-15 >> LCFM:s ekonomiska redovisning
2019-11-23 >> Lions ungdomsutbytesprogram. Sista anmälningsdag är 15 de 2019. Läs mer!
2019-11-16 >> Månadsbrev nr5 och LCFM:s ekonomiska rapport
2019-11-03 >> Reviderade handlingar inför DR2 mötet
2019-10-30 >> Dagordning DR2
2019-10-30 >> Månadsbrev nr 3 0 4
2019-10-20 >> Protokoll DR1 den 22/9
2019-10-15 >> Kallelse till DR 2 den 9 november. Finns under interna sidor.
2019-09-19 >> Uppdaterad dagordning inför DR mötet den 21/9.
2019-09-09 >> LCFF ekonomiska redovisning
2019-07-23 >> LCFF ekonomiska redovisning

2020-02-15 >>> Bidragsrapport från LCIF. Läs mer!
2020-02-13 >>>
Rapport från projektet “Water Means Life”. Läs Mer!
2020-01-30 >>>
Inbjudan till DR3 möte. Läs mer!
2019-11-23
>>> Lions ungdomsutbytesprogram. Läs mer!
2019-10-16
>>> Nyhetsbrev får LCIF. “Vi är redo att återuppbygga Japan”. Länk till nyhetsbrevet!
2019-10-15
>>> Distriktsrådsmöte (DR2) för distrikt 101M i Folkets Hus, Fredigsberg. Mötet börjar kl 10.00 och avslutas med eftermiddagskaffe kl 15.00. Förmiddagskaffe från kl. 09.30.
2019-08-06 >>> Distriktsrådsmöte för distrikt 101M den 21/9 i Ludvika. Läs inbjudan! (Mer finns under fliken “Interna sidor”.)
2019-08-06 >>> Extra distriktsmöte den 21/9 i Ludvika med bl.a. beslut om bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsprövning för de de nu avvecklade sistrikten B och GD.
2019-08-06 >>> Distrikt 101B och Distrikt 101GD har gått samman till ett nytt distikt under namnet Distrikt M.

2020-03-24 DG:s månadsbrev nr 9. Öppna ….
2020-03-10 DG:s månadsbrev nr 8. Öppna ….
2020-01-30 DG:s månadsbrev nr 7. Öppna ….
2019-12-18 DG:s månadsbrev nr 6. Öppna ….
2019-11-16 DG:s månadsbrev nr 5. Öppna ….
2019-10-30 DG:s månadsbrev nr 4. Öppna….
2019-10-04 DG:s månadsbrev nr 3. Öppna….
2019-08-29 DG:s månadsbrev nr 2. Öppna….
2019-08-06 DG:s månadsbrev nr 1. Öppna …..
2019-06-17 DG:s nyhetsbrev nr 12. Öppna …..
2019-05-05 DG:s nyhetsbrev nr 11. Öppna …..
2019-04-07 DG:s nyhetsbrev nr 10. Öppna …..
2019-03-12 DG:s nyhetsbrev nr 9. Öppna …..
2019-02-05 Kallelse/dagordning DR möte 3. Öppna ….

 

Varhelst det finns ett behov,

finns det en lionmedlem.

Vi är män och kvinnor som utför hjälpinsatser i
mer än 200 länder och geografiska områden.