Lions etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg.
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig själv.
 • Gör vänskap till ett mål, inte ett medel.
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd.
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
 • Bygg upp i stället för att riva ner.

—————————————————————————————————————–
Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej insamlade medel.
—————————————————————————————————————–

Lions syften

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och
  ömsesidig förståelse.
 • Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan
  inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.