Vår uppgift


Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende
samhällsservice och humanitär service.

Projekt HOOYO

Byggandet av hälsocentral med inriktning mot mödravård och utbildning av barnmorskor

Lions Distrikt 101 M

Lions Distrikt 101 M består av Lions klubbar i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Närke, Värmland, Västmanland, Åmål och Tierp, totalt ca 1200 medlemmar (2023-01-31). I hela världen är vi ca 1,4 miljoner medlemmar i ca 46 000 klubbar.

Lionmedlemmar i Sverige samlar årligen in ca 50 miljoner kronor. Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten.

​Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Sverige Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

Acting Distriktsguvernör (DG)

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

1:a vice Distriktsguvernör (1VDG)

Anna-Lena Bohlin, Lions Club Karlstad Almen

Anna-Lena Bohlin, Lions Club Karlstad Almen

2:a vice Distriktsguvernör (2VDG)

Lena Nyquist, Lions Club Avesta

Lena Nyquist, Lions Club Avesta

Närmast föregående Distriktsguvernör (IPDG)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.