Vår uppgift


Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende
samhällsservice och humanitär service.

Lions Distrikt 101 M

Lions Distrikt 101 M består av Lions klubbar i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Närke, Värmland, Västmanland och Tierp, totalt är vi mer än 1 100 medlemmar (2024). I hela världen är vi nästan 1,4 miljoner medlemmar i ca 50 000 klubbar.

I Sverige är vi drygt 7 000 medlemmar som samlar in pengar och ordnar med serviceprojekt. Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten.

​Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Sverige Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

Anki Katarina Rooslien, Lions Club Hedemora

Distriktsguvernör (DG)

Anna-Lena Bohlin, Lions Club Karlstad Almen

Anna-Lena Bohlin, Lions Club Karlstad Almen

1:a Vice Distriktsguvernör (1VDG)

Mursal Isa, Lions Club Borlänge

Mursal Isa, Lions Club Borlänge

2:a Vice Distriktsguvernör (2VDG)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.