Vår uppgift


Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende
samhällsservice och humanitär service.

Projekt HOOYO

Byggandet av hälsocentral med inriktning mot mödravård och utbildning av barnmorskor

Distriktets indelning

Lions Distrikt 101M består av 73 klubbar i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Närke, Värmland, Västmanland och Åmål. Totalt är vi 1371 medlemmar i distriktet (2021-09-01). I hela världen är vi ca 1 400 000 medlemmar i ca 46 000 klubbar.

Distriktsguvenör för verksamhetsåret 2021 – 2022 är Lena Nyquist, LC Hallstahammer.

Lionmedlemmar i Sveriges samlar årligen in ca 50 miljoner kronor. Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten.

​Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan

Sverige Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet.

Klubbar

Zoner

Medlemmar

Medlemmar i sverige

Medlemmar i hela världen

Lena Nyquist, LC Hallstahammar

Lena Nyquist, LC Hallstahammar

Distriktsguvernör (DG)

Christer Wallin, LC Norberg

Christer Wallin, LC Norberg

1:a vice Distriktsguvernör (1VDG)

Anki Katarina Rooslien, LC Hedemora

Anki Katarina Rooslien, LC Hedemora

2:a vice Distriktsguvenör (2VDG)

Magda van Almenkerk, LC Hällefors

Magda van Almenkerk, LC Hällefors

Föregående distriktsguvenör (IPDG)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.