Distriktsråd 2019 – 2020

OBS! Tänk på att byta ut (a) mot @ i E-postadressen.

Distriktsguvernör
Svante Hanses, LC Gagnef
hanses(a)masendata.com

Första vice Distriktsguvernör
Magda van Almenkerk, LC Hällefors
magda(a)cemarkingnordic.se

Distriktskassör
Hans Eriksson, LC Kolsva
hans(a)affarsbyra.se

GLT- koordinator
Lars Gunnar Holmberg, LC Mora
larsgunnar.holmberg(a)telia.com

GST- koordinator
Vakant

Närmast föregående Distriktsguvernör
Allan Björklund, LC Mora
allan.bjorklund(a)hotmail.com

Ulf Carlsson LC Kungsör
ulfcarlsson06(a)gmail.com

Andre vice Distriktsguvernör
Lena Nyquist, LC Hallstahammar
lena.nyquist6(a)gmail.com
Protokollförare

Stadgesekreterare
Per-Åke Persson, LC Eda
per-aake.persson(a)telia.com

GMT-koordinator
Johan Skoog LC Avesta
johsko68(a)hotmail.com
ersättare : Per-Åke Öster LC Hallsberg
perake.oster(a)telia.com

Adjungerade ledamöter som kallas

Distriktsvalnämndens ordförande
Bruno Ahlqvist, LC

Hedersrådets ordförande
Britt Nilsson, LC Kil
brittkickan(a)hotmail.com

Registeransvarig
Rutger Belin LC Gagnef
rutgerbelin(a)telia.com
ersättare: Inger Persson, LC Eda
edainger.persson(a)telia.com

Webbansvarig
Staffan Öberg, LC Avesta
staffan.oberg(a)avesta.lions.se
ersättare: Lars-Eric Jacobsson, LC  Kilsbergen
larseric.jacobsson(a)swipnet.se

Informationsansvarig/PR
Owe Nilsson, LC Hallstahammar
owe.nilsson(a)live.se

Representant för Lions cancerforskningsfond
Dag Hedin, LC Bergsjö
dag(a)dhed.se
Roland Torstensson, LC Kilsbergen
rolandthorstensson(a)telia.com

Miljöansvarig
Ronnie Sandström, LC Tillberga
ronnie.solvere(a)gmail.com

Zonordföranden

Zon 1. Hans Almgren, LC Arboga, hans.almgren(a)arboga.mail.telia.com

Zon 2. Christina S Sanström, LC Tillberga, christina.solvere(a)gmail.com

Zon 3. Frank Poot, LC Hällefors, frank(a)cemarkningnordic.se

Zon 4. Elisabeth Emanuelsdotte Voll, LC Pålsboda, emanuelsdotter.elisabeth(a)gmail.com

Zon 5. Birgit Aronsson, LC Forshaga, wermland(a)live.se

Zon 6. Inger Persson, LC Eda, edainger.persson(a)telia.com

Zon 7. Birgitta Myrgren, LC Bergsjö, birgitta(a)dhed.se

Zon 8. Sven Westh, LC Valbo, svanwesth(a)gmail.com

Zon 9. Lars Gunnar Holmberg, LC Mora, larsgunnar.holmberg.telia.com

Zon 10. Åke Mjöberg, LC Borlänge, kvarnen52(a)gmail.com

Zon 11. Anders Wigsten, LC Falun, anders.wigsten(a)telia.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.