LCFM

STÖDER CANCERFORSKNINGEN VID AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA OCH UNIVERSITETSSJUKHUSET I ÖREBRO.

 • Låga omkostnader
  – tack vare helt ideellt arbete
 • Står under kontroll av
  -Auktoriserad revisor
  -Svensk insamlingskontroll
  -Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Utfärdar
  -minnesbrev till minne av avlidna
  -gratulationsbrev vid uppvaktning

Plusgiro 90 06 78-4
Bankgiro 900-6784
Ditt bidrag kan komma dig till del!

Gåvotelefon: 072-215 36 00

Skänk en gåva med Swish till 9006784

För närmare upplysningar ring 072-515 76 00

Läs mer på fondens hemsida!

Fonden bildades 2019 av Distrikten 101-B, 101-GD samt 101-U av Lions Clubs International. Fonden är registrerad som Insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med stiftelselagen.

Syftet med Fonden är att stödja cancerforskningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Stödet avser all slags cancerforskning, d.v.s. såväl forskning kring vuxencancer och det som kallas barncancer.

Stödet avser främst ”patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning, som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning.

Enligt den senaste cancerstatistiken från socialstyrelsen för år 2017, inrapporterades 66 755 tumörer till cancerregistret i Sverige, det är en ökning jäfört med föregående år.
Härav utgör ca 300 barn. 

Inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion var antalet cancerfall 11 717. 

Forskningen har dock medfört att antalet patienter, som kunnat botas, avsevärt ökat liksom att patienternas livskvalitet förbättrats.

Presentation av Lions Cancerforskningsfond Mellansverige (Power Point fil). Ladda ner!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.