Lions uppgift är att

  • Skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Sveriges Lions motto

  • För samhällsansvar och livskvalitet.

Lions valspråk

  • We serve – Vi hjälper.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.